سامانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

(سانتــا)

ارتباط با ما


آدرس : استان تهران - خیابان سپهبد قرنی - نبش کوچه درخشان- اتاق تعاون ایران - دبیرخانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
آدرس اتاق تعاون ایران : https://www.icccoop.ir
ایمیل (پست الکترونیک) : icc-ostani@icccoop.ir
تلفن تماس : 9-88860406-021
نمابر : 88312095-021