سامانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

(سانتــا)

پیگیری و استعلام وضعیت درخواست ها


  1. جهت پیگیری شکایت و استعلام آخرین وضعیت درخواست ، کد ملی و تلفن همراه خود را وارد نمائید.
  2. تلفن همراه وارد شده می بایست مطابق با شماره همراه ثبت شده باشد.


کد ملی :

تلفن همراه :

کد امنیتی :