سامانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

(سانتــا)

ثبت شکایت افراد حقیقی


  1. جهت ثبت شکایت ، کد ملی و تلفن همراه خود را وارد نمائید.
  2. به شماره همراه شما ، یک کد پیامک می گردد که در مرحله بعد می بایست این کد را وارد نمائید


کد ملی :

تلفن همراه :

کد امنیتی :